Milletlerarası yatırımcı karar verirken nelere dikkat eder

 Milletlerarası yatırımcı karar verirken nelere dikkat eder
Okunuyor Milletlerarası yatırımcı karar verirken nelere dikkat eder

Uluslararası yatırımı çekebilmek için kurallar getiriliyor, yatırımdaki işleyişi kolaylaştırmak için çalışmalar yürütülüyor. Çünkü Türkiye’de de dünyada da yatırım çekebilmek ülke ekonomileri için hayati önem taşıyor.

Ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, yatırımcının tercihlerini etkileyen faktörleri Ensonhaber için sıraladı.

“Döviz rezervleri önemli”

Demirbaş, yatırımcıların çalışacağı ülkenin döviz rezervlerine dikkat edeceğini belirterek, “Bu rezerv hesabında genellikle altın hesabını dikkate almaz. Çünkü altın hesabını statik olarak görür. Yatırım yapacağı ülkenin kredi notlarına, CDS puanlarına dikkat ederler. Ülkenin kredi notu ne kadar yüksekse ve CDS puanı temerrüt olasılığı ne kadar düşükse yatırım tutarını o oranda arttırır.” şeklinde görüşlerini belirti.

Yatırımcının kriterleri

Biz de Prof. Dr. Mahmut Demirbaş’ın anlatımından yatırımcıların çalışma yapacakları ülkede dikkat edilecekleri konuları şöyle sıralandırdık:

Reel getiri oranına dikkat ederler

  • Yatırım yapacağı ülkede elde edeceği reel getiri oranına dikkat ederler. Yatırımcı reel getiri oranı yüksek ülkelere yatırımı aktarır. Yüksek reel getiri oranı bulamıyorsa en az negatifreel faizin olduğu ülkeleri tercih eder. Geleceğin iyi olacağı inancı ve o ülkede enflasyonun düşeceği beklentisi ile pozitif reel getiriyi yakalayabileceklerini düşünür ve ümit ederler.

Ülkenin gelecek projeksiyonuna dikkat ederler

  • Yatırım yapacağı ülkenin gelecek projeksiyonuna dikkat ederler. Gelecek projeksiyonunda ülkenin pozitif bir hikayesi varsa, büyüme trendi yüksekse, elde edilen getirileri piyasa katılımcıları yatırımları oranında sorunsuz elde edebiliyorlarsa o ülkelere yatırımlarını arttırırlar.

Ülkenin politik yapısına dikkat ederler

  • Yatırım yapacağı ülkenin politik yapısına dikkat ederler. Ülkeler ne kadar demokratik yapıya sahip iseler, demokratik yapının sürekliliği tesis edilebiliyorsa ve yönetim yapısında bir kaos belirtisi yoksa, hukuki normalar da sürekli bir değişiklik yok ise uluslararası piyasalarla uyum içerisinde iseler, sermaye hareketlerinde bir kısıtlama yoksa o ülkelere yatırım yaparlar.
  • Ya da kraliyet veya kominist bir yönetim şekli ya da oligarşik veya totaliterrejime sahip bir yapıya ekonomik yatırımlar yapacaklar ise uluslararası hukuk çerçevesinde garantörlük isterler ya da imtiyazlar isterler.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın