SPK’dan Borsa İstanbul’da halka açık olmayan hisselerle ilgili karar

 SPK’dan Borsa İstanbul’da halka açık olmayan hisselerle ilgili karar
Okunuyor SPK’dan Borsa İstanbul’da halka açık olmayan hisselerle ilgili karar

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), “Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” hazırladı.

Halka açık olmayan ortaklıkların paylarına ilişkin sorumluluklar düzenlendi

SPK açıklamasına göre taslak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan düzenlemeler kapsamında halka açık olmayan ortaklıkların Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası altında oluşturulacak yeni pazarda işlem görmek üzere paylarının halka arz edilmeksizin ihracına ve söz konusu ortaklıkların yükümlülükleri ile muafiyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere kurul nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde hazırlandı.

Paylar nitelikle yatırımcılara satılınca halka açık hale gelecek

Tebliğ taslağı ile halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ve bu suretle anılan ortaklıkların halka açık hale gelmesine, anılan ortaklıkların paylarının halka arz edilmeksizin borsada satışı sonrasındaki yükümlülüklerine, anılan ortaklıkların finansal raporlar ve bağımsız denetimi ile özel durum açıklamalarına ilişkin yükümlülükleri ile muafiyetlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Taslak tartışmaya açıldı

Bu çerçevede, tüm kişi ve kuruluşlar 14 Ekim 2022 tarihine kadar Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerini gsptaslak@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurula yazılı olarak gönderebilecek.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın