İÇ DENETİMİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN AHMET HİLMİ YILMAZ’IN KARİYER YOLCULUĞU

 İÇ DENETİMİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN AHMET HİLMİ YILMAZ’IN KARİYER YOLCULUĞU
Okunuyor İÇ DENETİMİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN AHMET HİLMİ YILMAZ’IN KARİYER YOLCULUĞU

İstanbul’un genç ve başarılı isimlerinden Ahmet Hilmi Yılmaz, İç Denetim alanındaki kariyeri ve perspektifini Unity Tekstil’in sunumuyla anlattı.

Ahmet Hilmi Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans sürecinde futbol endüstrisinin finansal yapısı ve özellikleri üzerine bir tez yazdı ve uluslararası ekonomi dergilerinde makaleleri yayınlandı.

2019’da iş hayatına atılan Yılmaz, Boğaziçi Bağımsız Denetim’de denetçi yardımcısı olarak kariyerine başladı ve daha sonra global firmalarda, özellikle Mazars Türkiye ve Grant Thornton Türkiye’de çalıştı. Halihazırda Suiko’da İç Denetim ve Kontrol Yöneticisi olarak görev yapıyor.

Yılmaz, iç denetimi kurumların faaliyetlerini değiştirmeyi, değer katmayı ve işleyişi profesyoneller tarafından tarafsız ve objektif bir şekilde yönetilen bir faaliyet olarak tanımladı. İç denetimin, risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerini değerlendirerek geliştiren ve sistematik bir yaklaşım kazandıran bir süreç olduğunu vurguladı.

İç denetimin, iş denetimi, uygunluk ve suistimal denetimi, finansal denetim, bilgi teknolojileri denetimi ve sistem denetimi olmak üzere beş başlık altında toplandığını belirtti. Yılmaz, iç denetçilerin genel yetkinlikler, davranışsal beceriler ve teknik beceriler açısından donanımlı olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, iletişimin önemine ve sürekli güncellenmeye olan ihtiyacın altını çizdi.

Ahmet Hilmi Yılmaz’ın kariyeri, iç denetimdeki önemli başlıklar ve gelecek perspektifi, genç profesyonellere ilham olurken, iç denetimin kurumlarda kritik bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın