BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANI VE EĞİTMENİ AYTEKİN ÖZEL ANLATIYOR…

 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANI VE EĞİTMENİ AYTEKİN ÖZEL ANLATIYOR…
Okunuyor BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANI VE EĞİTMENİ AYTEKİN ÖZEL ANLATIYOR…

Teknoloji çağında, bilgi ve becerilerin aktarımı, eğitmenlerin rolü büyük önem taşımaktadır. Aytekin Özel, bilgi teknolojileri danışmanı ve eğitmeni olarak, teknolojiyi anlaşılır ve erişilebilir kılmak için çaba gösteriyor.

Samsun doğumlu olan Aytekin Özel, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uzay mühendisliği eğitimi aldıktan sonra özel bankacılık sektöründe yazılımcı olarak çalışmaya başladı. Birçok yazılım projesinde yer almanın yanı sıra altyapı projelerinde ve eğitimlerde de deneyim kazandı.

Özel, teknolojiyi karmaşık ve çetrefilli olmaktan çıkarıp daha sade ve anlaşılır hale getirmeye odaklanıyor. Einstein’ın “Bir konuyu altı yaşındaki bir çocuğa anlatamıyorsanız, siz o konuyu anlamamışsınızdır” sözünü rehber edinerek, karmaşıklığı basitlik ve sadelikle birleştiriyor.

Kurumsal firmalardan aldığı eğitimlerle birlikte kendi çocuklarının ve çevresindeki gençlerin teknoloji bağımlılığına alternatif olabilecek atölyeler açma fikrini geliştiren Özel, bu atölyelerde gençlerin ve çocukların teknolojiyi üretme ve kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Özel’in yaklaşımı, teknolojiyi sadece bir araç olarak değil, mutluluk ve başarıyı artıran bir araç olarak görmektedir. Gençlerin ve çocukların teknolojiyi kullanarak üretkenliklerini artırmalarını sağlamak için eğitimler düzenlemekte ve projelere dahil etmektedir.

Özel’in vizyonu, teknolojiyi anlama ve kullanma konusunda her yaştan insanın bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlamak ve böylece toplumsal ve bireysel gelişime katkıda bulunmaktır.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın